top of page

COOKIES

Backpackingkids.nl gebruikt analytische cookies maar deze maken geen inbreuk op je privacy.  Nu vraag jij je wellicht af wat een cookie is, dus bij deze:

Een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op jouw device. Dit is nodig om jou een fijne werking van de website te garanderen en technisch is dit nodig om de website te laten draaien. Cookies die wij gebruiken zijn o.a. voor Social Media en Google Analytics, waarbij de IP-adressen niet worden gedeeld én geheim gehouden worden.

DISCLAIMER & PRIVACY

Alle teksten, foto’s en grafische tekeningen en figuren zijn gemaakt door de mensen achter backpackingkids.nl en daarmee dus auteursrechtelijk beschermd. Wij waarderen het als dit niet wordt gekopieerd, verspreid of  op een andere wijze wordt gebruikt. Steker nog, dit is niet toegestaan.

Wanneer derden materiaal aanleveren aan backpackingkids.nl dan zal het eigendomsrecht aan backpackingkids.nl toekomen tenzij anders overeengekomen.

Alle gegeven informatie op deze website is op basis van a) eigen ervaring of b) op goede trouw ter kennis aangenomen waarbij altijd checks worden gedaan doch kunnen er geen rechten aan de juistheid worden ontleend. De informatie op Backpackingkids.nl wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd, dit soort eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel de intentie is om geen fouten te maken, kunnen deze natuurlijk wel ontstaan. Daarom waarderen wij het als je ons wijst op fouten. Dit kun je mailen naar info@backpackingkids.nl

Backpackingkids.nl is logischerwijs niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van Backpackingkids.nl.

Wat voor ons geldt, geld voor jou. Ofwel, wij waarderen onze privacy en dus die van jou ook. Persoonlijke informatie is belangrijk en daarom gaan wij er vertrouwelijk mee om. Verkopen van persoonlijke informatie aan derden doen we zeker niet. Want wij hebben er niets aan om jouw vertrouwen te schaden! We doen er dus alles aan om persoonlijke informatie te beschermen!

Backpackingkids.nl is ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken we dan eigenlijk persoonlijke gegevens?

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om uiteenlopende redenen. Allereerst om het voor jou als bezoeker het online gebruik zo makkelijk mogelijk te maken. Door te meten hoe onze website wordt gebruikt, kunnen we de kwaliteit optimaliseren op backpackingkids.nl. Heel precies komt dit neer op, welke pagina’s heb je bezocht, hoelang, wanneer en via wat voor soort device.

Op dit moment doen we nog niets met deze informatie, maar in de toekomst kan dit middels Google Analytics worden bijgehouden. Ook verwerken we jouw gegevens als je artikel deelt via social media of bijvoorbeeld om spammers te blokkeren.

Backpackingkids.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 38 maanden. Maar wil jij eerder dat de gegevens verwijderd worden, dan kun je dat doen door een verzoek in te dienen middels info@backackingkids.nl

Toestemming​

Door de informatie en de diensten op Backpackingkids.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op Backpackingkids.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Backpackingkids.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Backpackingkids.nl van jou beschikt in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@backpackingkids.nl
 

 

Links naar andere websites

Op backpackingkids.nl zijn links naar andere websites te vinden. Wij proberen naar kwalitatieve websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van deze andere websites en de inhoud die er op te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze andere websites.

bottom of page